top of page
  • Youtube
  • Facebook
  • Spotify
  • Instagram
  • LinkedIn

ELIEZER

...за Патот, Вистината и Животот...

Obnoven Um 800 x 800 (2).png

Поткаст

Елиезер е поткаст за Гласот на Оној кој вика:„Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно!”Бидејќи, секој кој го повикува името Господово ќе се спаси. Преку аудио содржини, Елиезер позитивно влијае на целокупната благосостојба на поединецот, на личниот раст и развој, сѐ со цел поединецот да ги надмине секојдневните животни пречки, да се соочи со предизвиците и да го живее својот живот со полн потенцијал.

„Немојте да се прилагодувате со овој свет; туку, трансформирајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да дознаете која е добрата, угодна, и совршена Божја волја!“

Послание до Римјаните 12:2

За 
Елиезер

Елиезер е извор на содржини за мотивација, инспирација и зајакнување на поединецот за да го трансформира својот живот преку обновување на умот. На овој начин поединецот ќе стане свесен за вистината, ќе ја открие својата, од Бога напишана, мисија.

Небесниот Татко нѝ има дадено моќ и авторитет да влијаеме на другите позитивно, до степен на промена, на пресврт. Токму за ова постои Елиезер - да се биде светлината во светот!

About

„...да се обновите со духот на својот ум
и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината.“

Послание до Ефесјаните 4:23-24

Блог статии

...бидете охрабрени, мотивирани, инспирирани...

bottom of page